FAQ | Webmail | Login | Bahasa Malaysia | English       oku
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
  rac

LAMAN WEB RASMI
PERBADANAN ASET KERETAPI
Mengungguli Pengurusan Aset Keretapi Negara

 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 

Pengurusan Hartanah


 

Penyewaan & Pajakan

 

TOD

Untuk permohonan, sila klik ke pautan www.rails.gov.my

Penyewaan Yang Tidak Dibenarkan

Jenis-jenis tanah

Tumpang Lalu

RAC menguruskan permohonan tumpang lalu di atas tanah sama ada berstatus hak milik atau rizab kereta api. Tumpang lalu adalah kebenaran yang diberikan oleh RAC kepada agensi Kerajaan/swasta/syarikat/individu seperti Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP), Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan lain-lain untuk menggunakan tanah hak milik atau rizab kereta api sama ada secara merentasi atau sebarang penggunaan di atas tanah tersebut sebagai contoh bagi pembinaan/pelebaran jalan raya/lebuh raya, pembinaan jambatan, menanam atau merentang kabel utiliti dan sebagainya.
 
Setiap kebenaran tumpang lalu akan dikenakan bayaran one-off sebagai ganti rugi ke atas kehilangan hak RAC untuk menduduki tanah yang terlibat. Selain itu, bayaran perbelanjaan tahunan juga dikenakan kepada pemohon. Kadar kedua-dua bayaran ini adalah berdasarkan kepada lokasi dan keluasan tanah. Prinsip nilaian tumpang lalu adalah berdasarkan kepada konsep kegunaan bersama (co-existence) tanah-tanah kereta api secara berterusan tanpa apa-apa gangguan (kecuali semasa pembinaan). Oleh itu, dalam mengenakan sewaan atau penetapan nilaian, ia tidak boleh dikenakan berdasarkan kepada nilaian penuh. Prinsip kegunaan bersama di mana masing-masing dapat menikmati penggunaan tanah berkenaan secara berterusan dan tapak tersebut tidak akan digunakan lagi bagi tujuan lain.

 

Untuk permohonan, sila klik ke pautan www.rails.gov.my

Pengiklanan

PAPAN IKLAN

RAC memproses penyewaan papan iklan daripada perseorangan atau syarikat yang ingin menggunakan tanah hakmilik/ rizab RAC, jambatan atau bangunan milik RAC untuk mendirikan struktur papan iklan bagi tujuan komersial . Tawaran sewaan hanya diberi tempoh selama atau tidak melebihi tiga tahun dengan sambungan. Setiap kebenaran ke atas papan iklan akan dikenakan bayaran sekali setahun. Kadar bayaran tahunan dan cagaran tahunan adalah berdasarkan kepada jenis paparan, keluasan dan lokasi yang dimohon.

Bagi setiap permohonan untuk mendirikan papan iklan, RAC mengenakan bayaran seperti berikut:

Jenis-jenis tanah
 
Jenis-jenis tanah

MENARA TELEKOMUNIKASI

RAC memproses sewaan untuk mendirikan struktur menara telekomunikasi di atas tanah hak milik RAC/ rizab keretapi daripada syarikat yang dilantik oleh SKMM /MCMC. Permohonan sewaan ini adalah untuk tujuan komersial bagi tempoh yang tidak melebihi tiga tahun dengan pilihan sambungan. Pembinaan semua menara telekomunikasi hendaklah berpandukan kepada jarak minimum yang seperti berikut :-

 Ketinggian Menara Bawah Daripada 45 meter

Jarak ke Bangunan Kediaman/Institusi (Kemudahan) : 20 meter
Jarak ke Bangunan Perdagangan : 10 meter
Jarak ke Bangunan Industri : 5 meter

    Jenis – jenis Menara Telekomunikasi

 • 3 Legged Tower
 • Lamp Pole Tower
 • RDS Tower
 • Tree Pole Tower
 • Monopole Tower

 

Untuk permohonan, sila klik ke pautan www.rails.gov.my

Pentadbiran Tanah Kereta Api

Pentadbiran tanah kereta api melibatkan proses peletakhakkan kepada RAC bagi tanah-tanah kereta api berstatus hak milik dan pewartaan bagi tanah-tanah kereta api di bawah kategori rizab. Proses meletakhak bagi tanah hak milik dibuat melalui perletakhakan statutori melalui Borang 30A Seksyen (415[1][a]), Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 manakala bagi tanah rizab melalui permohonan pewartaan berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 62, KTN 1965.
 
Pelaksananan tersebut tertakluk kepada peruntukan undang-undang berikut:
            •Akta Keretapi 1991
            •Kanun Tanah Negara 1965

Pemantauan & Penguatkuasaan

Aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan dilakukan ke atas tanah-tanah kereta api bagi mencegah sebarang bentuk pencerobohan, kependudukan tidak sah dan aktiviti-aktiviti lain di atas tanah kereta api yang boleh mengganggu operasi kereta api. Gangguan terhadap kawasan operasi kereta api bukan sahaja membahayakan nyawa penceroboh, malah yang menjadi kebimbangan adalah keselamatan penumpang tren, kerosakan aset dan seterusnya gangguan kepada operasi kereta api.
 
Tindakan penguatkuasaan ke atas penceroboh tanah kereta api dibuat selepas notis secara pentadbiran dikeluarkan oleh RAC. Notis pentadbiran mengikut had masa ini dikeluarkan untuk tempoh tujuh (7) hari atau empat belas (14) hari atau dua puluh satu (21) hari atau tiga puluh (30) hari atau atau sembilan puluh (90) hari mengikut keperluan dan budi bicara.
 
Sekiranya pemilik enggan/ cuai/ ingkar untuk mengosongkan tapak, pihak RAC akan mengemukakan permohonan notis di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara (KTN) - (Pindaan September 2016) daripada Pentadbir Tanah Daerah atau Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Persekutuan untuk melaksanakan kerja-kerja perobohan dan pengusiran. Di bawah seksyen yang sama, penceroboh boleh dikenakan tindakan undang-undang iaitu sekiranya disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500,000.00 atau penjara tidak melebihi lima (5) tahun atau kedua-keduanya sekali.
 
Di samping itu, penetapan Dasar Penguatkuasaan Tanah dan Rumah Ibadat yang diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah RAC pada Februari 2012 membolehkan tindakan dibuat segera untuk menghalang pembinaan kediaman baharu, rumah ibadat baharu, tanaman kekal dan aktiviti ternakan yang berada di dalam kawasan operasi kereta api.
 
Bagi melaksanakan aktiviti ini, RAC telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta seperti Pejabat Daerah dan Tanah (PDT), Jabatan Ketua Pengarah dan Galian (JKPTG) Persekutuan, Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Air Negara (SPAN), Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB), Syarikat Air Negeri dan Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Pelupusan

Aset-aset RAC yang tidak ekonomi atau tidak digunakan akan dilupuskan melalui 3 proses iaitu:

 1. Write off (dilupuskan terus)
 2. Penjualan (tender/sebut harga)
 3. Anugerah (pemberian secara hadiah)
   

Aset - aset yang dilupuskan

Senarai aset kereta api yang dipantau dan dilupuskan adalah seperti berikut:

 

Jenis-jenis tanah


 •  
 • Print

Jumlah Pelawat : 650717 Tarikh Kemaskini : 29-05-2023